База одлука ВС у Београду

НАПОМЕНА:
База садржи анонимизиране одлуке Вишег суда у Београду за које је јавност била нарочито заинтересована и чија достава је најчешће затражена путем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Анонимизација одлука је вршена у складу са Законом о заштити података о личности, Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Правилником о минимуму анонимизације судских одлука Вишег суда у Београду.

Одлуке Вишег суда у Београду - КРИВИЦА

 

 

Број предмета

Окривљени

Одељење Вишег суда у Београду

Датум одлуке

Скенирани докумет

K – 273/00

Теодор Гаћеша

Окружни суд у Београду - Кривично одељење

17.05.2001.

Пресуда

К – 981/03

Небојша Стојковић и др.

Окружни суд у Београду - Кривично одељење

27.02.2006.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 - 9/10

Антон Лекај

Одељење за ратне злочине

18.09.2006.

Пресуда

КВ - 6/05

Слободан Медић и др.

Окружни суд у Београду – Веће за ратне злочине

10.04.2007.

Пресуда

КВ – 4/07

Здравко Пашић

Окружни суд у Београду – Веће за ратне злочине

08.07.2008.

Пресуда

КВ – 8/08

Александар Медић

Окружни суд у Београду – Веће за ратне злочине

28.01.2009.

Пресуда

К – 2381/06

Небојша Стојковић и др.

Окружни суд у Београду - Кривично одељење

28.05.2009.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 26/10

Жељко Ђукић и др.

Одељење за ратне злочине

18.06.2009.

Пресуда

К – 1211/09

Миљан Раичевић

Окружни суд у Београду - Кривично одељење

13.11.2009.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 44/10

Жељко Ђукић и др.

Одељење за ратне злочине

22.09.2010.

Пресуда

К – 1494/10

Бранко Глигорић и др.

Кривично одељење

25.11.2010.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 49/10

Репановић Радојко

Одељење за ратне злочине

15.12.2010.

Пресуда

К-По2 - 33/10

 

Одељење за ратне злочине

21.01.2011.

Пресуда

К – 4165/10

Миљан Раичевић

Кривично одељење

31.05.2011.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 23/10

Горан Савић

Одељење за ратне злочине

16.12.2011.

Пресуда

Другостепена одлука

К – 1967/10

Првослав Давинић и др.

Кривично одељење

05.07.2012.

Пресуда

Другостепана одлука

К-По2 – 18/11

Фазли Ајдари и др.

Одељење за ратне злочине

19.09.2012.

Пресуда

Другостепена одлука

Захтев за заштиту законитости

СПК По2 – 5/12

Владимир Лијескић

Одељење за ратне злочине

20.11.2012.

Пресуда

К-По2 – 42/10

Дамир Богдановић

Одељење за ратне злочине

22.02.2013.

Пресуда

К – 3012/10

Ђорђе Прелић и др.

Кривично одељење

25.01.2014.

Пресуда (први део пресуде)

Пресуда (други део пресуде)

Другостепена одлука

К – 661/10

Ненад Грујовић и др.

Кривично одељење

01.04.2014.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 - 5/13

Ђура Тадић

Одељење за ратне злочине

12.12.2014.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По1 - 56/11

Слободан Кнежић и др.

Посебно одељење за организовани криминал

15.04.2015.

Пресуда

К – 466/14

Дражен Пожар и др.

Кривично одељење

20.05.2015.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 11/14

Дамир Богдановић

Одељење за ратне злочине

16.06.2015.

Пресуда

К-По2 – 2/14

Жарко Милошевић

Одељење за ратне злочине

26.06.2015.

Пресуда

К-По2 - 4/14

Гвозден Мирослав

Одељење за ратне злочине

10.09.2015.

Пресуда (први део пресуде)

Пресуда (други део пресуде)

К-По2 – 7/15

Поп Костић Бојан

Одељење за ратне злочине

05.11.2015.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 - 10/15

Живковић Миодраг

Одељење за ратне злочине

24.11.2015.

Пресуда

К – 901/13

Љубомир Трифуновић и др.

Кривично одељење

08.12.2015.

Пресуда

К – 90/14

Радован Милосављевић

Кривично одељење

25.12.2015.

Пресуда

К – 28/14

Марко Куртовић

Кривично одељење

09.03.2016.

Пресуда

К – 868/14

Радомир Јеремић

Кривично одељење

10.03.2016.

Пресуда

К – 946/14

Драган Степановић

Кривично одељење

11.03.2016.

Пресуда

К – 933/14

Ненад Грујовић

Кривично одељење

22.03.2016.

Пресуда

Другостепена одлука

Захтев за заштиту законитости

К – 7/14

Ђака Шаља и др.

Кривично одељење

30.03.2016.

Пресуда

К – 1027/11

Марко Живојиновић

Кривично одељење

06.04.2016.

Пресуда

К – 886/14

Дарко Костић

Кривично одељење

09.05.2016.

Пресуда

К-По2 – 7/14

Митар Чанковић

Одељење за ратне злочине

18.05.2016.

Пресуда

К-По2 – 12/13

Неђељко Совиљ и др.

Одељење за ратне злочине

30.06.2016.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По2 – 6/14

Горан Шиник

Одељење за ратне злочине

13.10.2016.

Пресуда

К – 585/14

Жељко Кудрић и др.

Кривично одељење

17.10.2016.

Пресуда

К – 29/16

Никола Станишић

Кривично одељење

28.10.2016.

Пресуда

К – 771/15

Милош Лиманџин

Кривично одељење

07.11.2016.

Пресуда

К – 144/14

Зоран Лаловић

Кривично одељење

30.11.2016.

Пресуда

К – 521/14

Бидаим Краснићи и др.

Кривично одељење

16.01.2017.

Пресуда

К-По3 – 1/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

21.02.2017.

Пресуда

К – 549/15

Борис Стевановић

Кривично одељење

02.03.2017.

Пресуда

К – 255/14

Јован Стефановић

Кривично одељење

08.03.2017.

Пресуда

К – 503/16

Мирослав Матић

Кривично одељење

08.03.2017.

Пресуда

К-По3 – 7/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

10.04.2017.

Пресуда

К-По3 – 13/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

19.05.2017.

Пресуда

К – 349/15

Ђорђе Прелић

Кривично одељење

07.06.2017.

Пресуда (први део пресуде)

Пресуда (други део пресуде)

СПК По3 – 9/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

12.07.2017.

Пресуда

К-По3 – 12/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

20.07.2017.

Пресуда

СПК По3 – 10/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

21.07.2017.

Пресуда

К-По3 – 31/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

03.08.2017.

Пресуда

К – 86/17

Север Луце

Кривично одељење

26.09.2017.

Пресуда

К – 266/17

Горан Ћусо

Кривично одељење

03.10.2017.

Пресуда

СПК По3 – 11/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

03.10.2017.

Пресуда

К – 113/17

Владан Мојовић

Кривично одељење

18.10.2017.

Пресуда

К – 374/15

Теодора Викторовић

Кривично одељење

26.10.2017.

Пресуда

Другостепена одлука

К – 61/15

Радан Урошевић

Кривично одељење

14.11.2017.

Пресуда

СПК По3 – 20/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

16.11.2017.

Пресуда

К – 144/16

Тања Машу (МАЦХОУД)

Кривично одељење

20.12.2017.

Пресуда

К-По2 – 6/17

Драган Бајић и др.

Одељење за ратне злочине

25.12.2017.

Пресуда

К – 71/17

Мирослав Цветковић

Кривично одељење

26.12.2017.

Пресуда

К-По3 – 42/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

10.01.2018.

Пресуда

К – 12/17

Матија Башић

Кривично одељење

29.01.2018.

Пресуда

К – 4/18

Бпанко Анастасијевић

Кривично одељење

21.02.2018.

Пресуда

Другостепена одлука

К – 367/17

Марко Јовановић

Кривично одељење

09.03.2018.

Пресуда

Другостепена одлука

СПК По3 – 4/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

16.03.2018.

Пресуда

СПК По3 – 8/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

05.04.2018.

Пресуда

К – 768/15

Светлана Шаран

Кривично одељење

20.04.2018.

Пресуда

К – 608/16

Милорад Зафировски

Кривично одељење

24.04.2018.

Пресуда

К – 348/17

Стефан Хаџи Антоновић

Кривично одељење

14.05.2018.

Пресуда

СПК По3 – 6/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

15.05.2018.

Пресуда

К – 696/17

Радивоје Игњатовић

Кривично одељење

16.05.2018.

Пресуда

К – 361/16

Живорад Живковић

Кривично одељење

31.05.2018.

Пресуда

Другостепена одлука

К – 283/17

Мирсад Ибрић

Кривично одељење

01.06.2018.

Пресуда

К-По3 – 5/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

18.06.2018.

Пресуда

СПК По3 – 12/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

27.06.2018.

Пресуда

СПК По3 – 13/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

05.07.2018.

Пресуда

К – 149/17

Лазар Михајловић

Кривично одељење

30.07.2018.

Пресуда

К – 417/18

Дејан Станковић

Кривично одељење

28.08.2018.

Решење

СПК По3 – 15/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

31.08.2018.

Пресуда

К – 194/17

Александар Јовић

Кривично одељење

06.09.2018.

Пресуда

К-По3 – 4/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

25.09.2018.

Пресуда

СПК По3 – 22/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

08.10.2018.

Пресуда

К – 434/18

Татјана Радосављевић

Кривично одељење

03.12.2018.

Решење

К – 394/17

Зоран Конатар

Кривично одељење

05.12.2018.

Пресуда

К – 307/18

Душко Родић

Кривично одељење

07.12.2018.

Пресуда

К – 363/18

Константин Дјатлов

Кривично одељење

17.12.2018.

Пресуда

СПК По3 – 32/18

 

Одељење за високотехнолошки криминал

27.12.2018.

Пресуда

К – 58/17

Драган Љубисављевић

Кривично одељење

28.12.2018.

Пресуда

СПК По3 – 5/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

22.01.2019.

Пресуда

СПК По3 – 6/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

31.01.2019.

Пресуда

К – 729/18

Владимир Делић

Кривично одељење

26.02.2019.

Решење

К – 395/17

Милан Станковић

Кривично одељење

04.03.2019.

Пресуда

К-По1 - 52/15

Јосип Ђурашевић и др.

Посебно одељење за организовани криминал

13.03.2019.

Пресуда

СПК По3 – 16/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

22.03.2019.

Пресуда

К – 145/18

Андријана Сердар

Кривично одељење

25.03.2019.

Пресуда

СПК По3 – 18/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

01.04.2019.

Пресуда

К – 452/17

Данијел Вујић

Кривично одељење

16.04.2019.

Пресуда

К – 661/18

Љубиша Марковић

Кривично одељење

16.05.2019.

Решење

К-По1 - 73/18

Фејзе Ђевдета

Посебно одељење за организовани криминал

27.05.2019.

Пресуда

Другостепена одлука

К-По1 - 45/18

Милош Бошкић

Посебно одељење за организовани криминал

27.06.2019.

Пресуда

К – 212/18

Бобан Танасијевић

Кривично одељење

29.05.2019.

Пресуда

СПК По3 – 21/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

29.05.2019.

Пресуда

К-По3 – 14/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

29.05.2019.

Пресуда

К – 275/18

Игор Родић

Кривично одељење

06.06.2019.

Пресуда

К – 413/18

Петар Петровић

Кривично одељење

14.06.2019.

Пресуда

СПК По3 – 20/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

20.06.2019.

Пресуда

К – 700/18

Дејан Пузигаћа

Кривично одељење

16.07.2019.

Пресуда

К – 486/18

Љиљана Садовски

Кривично одељење

19.07.2019.

Пресуда

К-По2 - 1/18

Будимир Жељко

Одељење за ратне злочине

24.09.2019.

Пресуда

К – 354/18

Марко Ђокић

Кривично одељење

25.09.2019.

Пресуда

К – 726/15

Срђан Стефановић

Кривично одељење

26.09.2019.

Пресуда

K – 391/19

Миљан Златковић

Кривично одељење

22.10.2019.

Решење

К-По3 – 36/17

 

Одељење за високотехнолошки криминал

22.10.2019.

Пресуда

К – 415/18

Драгиша Кецојевић

Кривично одељење

07.11.2019.

Пресуда

К – 347/18

Александра Радовановић

Кривично одељење

12.11.2019.

Пресуда

СПК По3 – 15/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

18.12.2019.

Пресуда

К-По3 – 44/19

 

Одељење за високотехнолошки криминал

30.12.2019.

Пресуда

СПК По3 – 10/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

15.06.2020.

Пресуда

СПК По3 – 13/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

24.06.2020.

Пресуда

СПК По3 – 14/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

25.06.2020.

Пресуда

К-По2 – 4/19

Милан Драгишић

Одељење за ратне злочине

01.07.2020.

Пресуда

К-По2 – 10/18

Жељко Маричић

Одељење за ратне злочине

07.07.2020.

Пресуда

К-По3 – 10/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

20.07.2020.

Пресуда

СПК По3 – 11/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

25.08.2020.

Пресуда

К-По3 – 3/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

09.09.2020.

Пресуда

К-По2 - 4/18

Стојановић Небојша

Одељење за ратне злочине

15.10.2020.

Пресуда

СПК По3 – 25/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

16.09.2020.

Пресуда

К-По3 – 24/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

18.09.2020.

Пресуда

СПК По3 – 24/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

21.10.2020.

Пресуда

К – 698/18

Сретен Матејић и др.

Кривично одељење

12.11.2020.

Пресуда

СПК По3 – 29/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

19.11.2020.

Пресуда

СПК По3 – 34/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

02.12.2020.

Пресуда

К-По2 – 3/14

Бошко Солдатовић

Одељење за ратне злочине

08.12.2020

Пресуда

К-По3 – 4/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

15.12.2020.

Пресуда

К-По3 – 28/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

15.12.2020.

Пресуда

СПК По3 – 33/20

 

Одељење за високотехнолошки криминал

23.12.2020.

Пресуда

СПК По3 – 4/21

 

Одељење за високотехнолошки криминал

28.01.2021.

Пресуда

СПК По3 – 18/21

 

Одељење за високотехнолошки криминал

29.03.2021.

Пресуда