Најава суђења

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

 

Понедељак, 17.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

СЕЛО РУДНИЦЕ-КиМ

ОКР.НЕЗИР МЕХМЕТАЈ

БРОЈ 1

 

14.30

БЕЛИВУК

ОКР.ВЕЉКО БЕЛИВУК И ДР.

БРОЈ 1

 

14.30

ДРОГА-ЧЕШКА

ОКР.ЦВИЈОВИЋ РАДОСАВ И ДР.

БРОЈ 2

 

 

Уторак, 18.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ДРОГА, КОКАИН –ШПАНИЈА

ОКР.КОСТОСКИ СЛОБОДАН И ДР.

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ

14.30

БЕЛИВУК

ОКР.ВЕЉКО БЕЛИВУК И ДР.

БРОЈ 1

 

 

Среда, 19.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

14.30

ВРАЧАРСКА ГРУПА 1 и 2

ОКР.ВУШОВИЋ НИКОЛА И ДР.

БРОЈ 1

 

 

Четвртак, 20.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ШАРИЋ – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР.ДАРКО ШАРИЋ И ДР.

БРОЈ 2

 

14.30

БЕЛИВУК

ОКР.ВЕЉКО БЕЛИВУК И ДР.

БРОЈ 1

 

 

Петак, 21.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

15.00

УПРАВА ЦАРИНА

ОКР.РАДУЛОВИЋ СОФИЈА

БРОЈ 1

 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ (ПАЛАТА ПРАВДЕ)

 

Понедељак, 17.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

11.30

,,МР СТЕФАН БРАУН”

ОКР.ШЋЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР И ДР.

БРОЈ 28

 

11.30

УБИСТВО У БЕЛВИЛУ

ОКР.ЛАЗАР ТЕЈИЋ И ДР.

БРОЈ 24

 

 

Среда, 19.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

УБИСТВО РАНКА РАДОШЕВИЋА - РУШАЊ

ОКР.ЗЛАТАНОВИЋ СТЕФАН И ДР.

БРОЈ 2

 

 

Четвртак, 20.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

09.00

УБИСТВО ДУЊИЋА

ОКР.ЂУРОВИЋ ВЛАДИМИР И ДР.

БРОЈ 25

 

09.30

УБИСТВО НА ПУМПИ

ОКР.СРЕБРИЋ МИЛОШ

БРОЈ 28

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

09.30

НАКНАДА ШТЕТЕ

ПО ТУЖБИ ДУКИЋ Д. И ДР.

БРОЈ 26

ПАРНИЧНИ
ПОСТУПАК

10.00

ОТМИЦА

ОКР.ТИЈАНА ЂУРИЧИЋ И ДР.

БРОЈ 5

 

 

Петак, 21.06.2024.

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

11.00

Позивање на насилну промену уставног уређења

ОКР.КНЕЖЕВИЋ ДАМЊАН И ДР.

БРОЈ 26

 

11.00

РИБНИКАР

ОКР.КЕЦМАНОВИЋ ВЛАДИМИР И ДР.

БРОЈ 1

ИСКЉУЧЕНА
ЈАВНОСТ