Најава суђења

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ (ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) И РАТНИ ЗЛОЧИНИ

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Понедељак
25.10.2021.

09.30

БРАТУНАЦ

ОКР. СТЈЕПАНОВИЋ НОВАК

БРОЈ 4

 

10.00

СРПСКА БАНКА-КОНЦЕРН ФАРМАКОМ

ОКР. МАРИЧИЋ ИВАН И ДР.(4Л)

БРОЈ 2

 

12.30

РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ

ОКР. БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ И ДР (6Л)

БРОЈ 4

 

14.30

ЋУРУВИЈА

ОКР. РАДОМИР МАРКОВИЋ И ДР (4Л)

БРОЈ 2

 

Уторак
26.10.2021.

10.00

КОЛУБАРА

ОКР.ТОМИЋ ДРАГАН И ДР. (28Л)

БРОЈ 1

 

10.00

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА ПРИ МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОКР.РАДАТ ЖАРКО И ДР. (9Л)

БРОЈ 4

ОБЈАВА ПРЕСУДЕ

14.30

ЋУРУВИЈА

ОКР. РАДОМИР МАРКОВИЋ И ДР (4Л)

БРОЈ 2

 

Среда
27.10.2021.

10.00

АУТО МАФИЈА (ЕСТРАДА)

ОКР.ЗОРАН ЈАНКОВИЋ И ДР (19Л)

БРОЈ 1

 

Цетвртак
28.10.2021.

09.30

ВАЉЕВСКА ГРУПА

ОКР. МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ И ДР

БРОЈ 1

 

09.30

ХРАСНИЦА КАМП

ОКР.МУЈАНОВИЋ ХУСЕИН

БРОЈ 3

 

Петак
29.10.2021.

09.30

ВАЉЕВСКА ГРУПА

ОКР. МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ И ДР

БРОЈ 1

 

10.00

СМС ПРЕВАРА

ОКР. ТОДОРОВИЋ ПЕТАР И (1Л)

БРОЈ 4

 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ (ПАЛАТА ПРАВДЕ)

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Понедељак
25.10.2021.

10.00

ТЕШКО УБИСТВО У ПОКУШАЈУ

ОКР. ТОДОРОВИЋ ДУШАНКА

 

БРОЈ 26

 

Уторак
26.10.2021
.

10.00

УБИСТВО

ОКР.ВРЕВИЋ ИГОР

БРОЈ 1

 

11.00

ТЕШКО УБИСТВО

ОКР. МИКЕТИЋ ПРЕДРАГ И (1Л)

БРОЈ 28

 

Четвртак
28.10.2021

10.00

УБИСТВО

ОКР.ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ

БРОЈ 23

 

10.00

НЕДОЗВОЉНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ И ДР.

Окр МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

БРОЈ 2

Припремно рочиште

11.00

ТЕШКО УБИСТВО НА АУТОКОМАНДИ

ОКР. ДАРКО ДУЛОВИЋ

БРОЈ 20

 

Петак
29.10.2021.

10.30

НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ

Окр КАЛИНИЋ МИЛАН

БРОЈ 2

По укинутој пресуди

12.00

НЕДОЗВОЉНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ И ДР.

Окр МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

БРОЈ 28

Припремно рочиште