Најава суђења

 

ПOСEБНO OДEЉEЊE (OРГAНИЗOВAНИ КРИMИНAЛ) И РATНИ ЗЛOЧИНИ

ДATУM

ВРEME

ПРEДMET

OКРИВЉEНИ

СУДНИЦA

НAПOMEНA

Понедељак

24.06.2019.

10,00

СМС ПРЕВАРА

ОКР. ПРЕДРАГ БЕЋИРИЋ И ДР.

БРОЈ 1

 

 

14,30

АУТО МАФИЈА (ЕСТРАДА)

ОКР. ЗОРАН ЈАНКОВИЋ И ДР. (19 Л)

БРОЈ 2

 

Уторак

25.06.2019.

10,00

СМС ПРЕВАРА

ОКР. ПРЕДРАГ БЕЋИРИЋ И ДР

БРОЈ 1

 

 

14,30

ШАРИЋ – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР. ДАРКО ШАРИЋ И ДР. (18 Л)

БРОЈ 2

 

Среда

26.06.2019.

14,30

ШАРИЋ – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР. ДАРКО ШАРИЋ И ДР. (18 Л)

БРОЈ 2

 

Четвртак

27.06.2019.

9,30

ЋУШКА

ОКР. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ И ДР. (10 Л)

БРОЈ 2

 

 

14,30

ШАРИЋ – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР. ДАРКО ШАРИЋ И ДР. (18 Л)

БРОЈ 2

 

Петак

28.06.2019.

13,00

СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ

ОКР. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЋ И ДР. (23 Л)

БРОЈ 4

 

 

КРИВИЧНO OДEЉEЊE (КATAНИЋEВA)

ДATУM

ВРEME

ПРEДMET

OКРИВЉEНИ

СУДНИЦA

НAПOMEНA

Понедељак

24.06.2019.

12,00

УБИСТВО НА ПУМПИ

ОКР. СРЕБРИЋ МИЛОШ

БРОЈ 18

 

 

13,00

УБИСТВО МАШУЛОВИЋА

ОКР. ЗИРОЈЕВИЋ ОБРЕН

БРОЈ 12

Објава пресуде

Четвртак

27.06.2019.

09,30

НАПАД НА НОВИНАРКЕ ПИНКА

ОКР. ВУЛИЧЕВИЋ ДЕЈАН

БРОЈ 18

 

 

10,00

БЕКО

ОКР. МАЈА АДРОВАЦ И ОКР ЗДРАВКОВИЋ

БРОЈ 13

 

 

12,00

УБИСТВО

ОКР. СИМЕУНОВИЋ ЖЕЉКО

Централни затвор у Београду

 

Петак

28.06.2019.

10,00

РАЗБОЈНИШТВО

ОКР. РАДУКИЋ МИЛАН

БРОЈ 13

 

 

12,00

УБИСТВО У ВАГОНУ

ОКР. НИКОЛИЋ ДАВИД

БРОЈ 18