Најава суђења

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

 

Понедељак, 26.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕ Т

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

14.30

ВРАЧАРСКА ГРУПА 2

ОКР.ВУШОВИЋ НИКОЛА И ДР.

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

09.30

САСЕ - СРЕБРНИЦА

ОКР.СТЈЕПАНОВИЋ НОВАК

БРОЈ 3

 

 

Уторак, 27.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

14.30

КОЛУБАРА

ОКР.ТОМИЋ ДРАГАН И ДР.

БРОЈ 1

 

 

Среда, 28.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

СЕЛО РУДНИЦЕ-КиМ

ОКР.НЕЗИР МЕХМЕТАЈ

БРОЈ 3

 

 

Четвртак, 29.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

БЕЛИВУК – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР.БЕЛИВУК ВЕЉКО И ДР.

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

14.30

Полицијски службеници-Беливук

ОКР.ПУРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА И ДР.

БРОЈ 2

 

 

Петак, 01.03.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

БЕЛИВУК – ПРАЊЕ НОВЦА

ОКР.БЕЛИВУК ВЕЉКО И ДР.

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

14.30

ВРАЧАРСКА ГРУПА 2

ОКР.ВУШОВИЋ НИКОЛА И ДР.

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ (ПАЛАТА ПРАВДЕ)

 

Уторак, 27.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

НАСИЛНИЧНО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ

ОКР.НОВОВИЋ БОРИС И ДР.

БРОЈ 14

 

 

Четвртак, 29.02.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

Позивање на насилну промену уставног уређења

ОКР.КНЕЖЕВИЋ ДАМЊАН И ДР.

БРОЈ 26

 

10.30

РИБНИКАР

ОКР.КЕЦМАНОВИЋ ВЛАДИМИР И ДР.

БРОЈ 1

ИСКЉУЧЕНА ЈАВНОСТ

 

Петак, 01.03.2024.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.30

РИБНИКАР

ОКР.КЕЦМАНОВИЋ ВЛАДИМИР И ДР.

БРОЈ 1

ИСКЉУЧЕНА ЈАВНОСТ