Најава суђења

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

 

Понедељак, 25.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ШАРИЋ И ДР.
„Убиство сведока сарадника“

ОКР.ДАРКО ШАРИЋ И ДР.

БРОЈ 1

 

09.30

САСЕ - СРЕБРНИЦА

ОКР.СТЈЕПАНОВИЋ НОВАК

БРОЈ 4

 

 

Уторак, 26.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ШАРИЋ И ДР.
„Убиство сведока сарадника“

ОКР.ДАРКО ШАРИЋ И ДР.

БРОЈ 1

 

14.30

ВАЉЕВСКА ГРУПА

ОКР.МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ И ДР.

БРОЈ 4

 

 

Среда, 27.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

14.30

ДРОГА-ЈОВАЊИЦА

ОКР.ПРЕДРАГ КОЛУВИЈА И ДР.

БРОЈ 1

 

 

Четвртак, 28.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

СМС ПРЕВАРА - КВИЗ

ОКР.ЈОВИЧИЋ РАДЕ И ДР.(15 Л)

БРОЈ 1

 

14.30

ДРОГА - ЈОВАЊИЦА

ОКР.ПРЕДРАГ КОЛУВИЈА И ДР.

БРОЈ 1

 

14.30

ВАЉЕВСКА ГРУПА

ОКР.МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ И ДР.

БРОЈ 4

 

 

Петак, 29.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

“ЛУЦИФЕР”

ОКР.МАРИНКОВИЋ ЛАЗАР И ДР.(18Л)

БРОЈ 1

 

14.30

ЈОВАЊИЦА 2

ОКР.КОЛУВИЈА ПРЕДРАГ И ДР.(9Л)

БРОЈ 1

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ (ПАЛАТА ПРАВДЕ)

 

Уторак, 26.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.30

НАСИЛНИЧНО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ

ОКР.НОВОВИЋ БОРИС И ДР.

БРОЈ 2

 

 

Среда, 27.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ТЕШКО УБИСТВО У ПОКУШАЈУ

ОКР.ПРИЈОВИЋ БРАНКА И МИЉА

БРОЈ 28

 

 

Четвртак, 28.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

10.00

ЕПАРХИЈСКИ ЦЕНТАР РАДЕ НЕИМАР

ОКР.СИМЕОН ВИЛОВСКИ И ПРЕДРАГ СУБОТИЧКИ

БРОЈ 26

 

10.00

ТЕШКО УБИСТВО И ДР. (УБИСТВО У ЈАКОВУ)

ОКР.НИКОЛИЋ ЂУРА

БРОЈ 25

 

11.30

РИПАЊ – тешко убиство и др.

ОКР.ИЛИЋ СТОЈАН

БРОЈ 17

ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

 

Петак, 29.09.2023.године

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

11.00

МИХАЈЛОВИЋ СТЕФАН

ОКР.МИХАЈЛОВИЋ СТЕФАН

БРОЈ 15