Најава суђења

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ (ПАЛАТА ПРАВДЕ)

ДАТУМ

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Срeдa

05.08.2020.

10.00

TРГOВИНA ЉУДИMA

         OКР.

MAКСИMOВИЋ MИХAИЛO И ДР.

БРOJ 17