Контакт подаци

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ - основни подаци

                                         Савска 17а                                                                           Устаничка 29

 

Адреса:

Седиште Вишег суда у Београду (кривична и грађанска одељења) - Улица Савска 17а, 11000 Београд
Посебна одељења - Улица Устаничка бр.29, 11000 Београд

 

Телефони:

ЦЕНТРАЛА: 011/745-1515 - Кривична и грађанска одељења, Улица Савска 17а, 11 000 Београд

ЦЕНТРАЛА: 011/308-2514 - Посебна одељења, Улица Устаничка бр.29, 11 000 Београд


Факс кривичних одељења:
011/745-1493
Факс Посебних одељења: 011/308-2780

Еmail: uprava@bg.vi.sud.rs
Website: www.bg.vi.sud.rs


Матични број: 17772678
Шифра делатности: 8423
ПИБ:
106398735
Жиро рачун-депозит: 840-238802-67
Жиро рачун-судске таксе: 840-29584845-11
Жиро рачун-новчана казна, трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23

КОНТАКТИ

Управа суда:

Секретар суда - Ана Николић
контакт телефон: 011/745-1406;
e-mail: ana.nikolic@bg.vi.sud.rs

Управитељ суда - Мирослав Сламарски
контакт телефон: 011/745-1075;
e-mail: miroslav.slamarski@bg.vi.sud.rs

Координатор за медије и овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја - Татјана Тешић
контакт телефон: 011/745-1408 и 063/654-687
е-mail: tatjana.tesic@bg.vi.sud.rs

Овлашћено лице за поступање по захтевима на основу Закона о заштити података о личности - заменик председника суда у грађанским одељењима, судија Јелена Стојилковић, којој ће у обављању ових послова помагати координатор за медије Татјана Тешић
контракт телефон: 011/745-1438 и 063/651-781
е-mail: jelena.stojilkovic@bg.vi.sud.rs

Aдминистративно технички секретар - Светлана Радак
контакт телефон: 011/745-1405;

Помоћник административно техничког секретара - Данијела Маџаревић
контакт телефон: 011/745-1501;

Писарница:

Управитељ писарнице Вишег суда у Београду:
Весна Обрадовић
контакт телефон: 011/745-1073;

Шеф одсека кривичне писарнице Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а:
Бојан Јоксимовић
контакт телефон: 011/745-1161;

Шеф одсека писарнице Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а:
Јелена Јовановић
контакт телефон: 011/745-1168;

Шеф одсека грађанске писарнице Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а:
Зорица Стефановић
контакт телефон: 011/745-1295;

 

Кратка обавештења о предметима и заказивање разгледања судских списа кривичних и
грађанских одељења (у периоду од 9,00 до 13,00 часова):

контакт телефон: 011/745-1139;

 

Шеф одсека писарнице Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду, Улица Устаничка бр.29:
Виктор Вуковић
контакт телефон: 011/308-2514

Дежурана

други спрат А блок, кабинет број 9
контакт телефон:  011/745-1394

Рачуноводство:

Руководилац рачуноводства Вишег суда у Београду
Мирјана Миленковић Петровић
контакт телефон: 011/745-1447

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Улица Устаничка број 29
Славица Пековић, контакт телефон: 011/ 3082 -644
Анђела Радоњић, контакт телефон: 011/ 3082-586
факс службе 011/3082-786