Контакт подаци

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ - основни подаци

                                         Савска 17а                                                                           Устаничка 29

 

Адреса:

Седиште Вишег суда у Београду (кривична и грађанска одељења) - Улица Савска 17а, 11000 Београд
Посебна одељења - Улица Устаничка бр.29, 11000 Београд

 

Телефони:

ЦЕНТРАЛА: 011/745-1515 - Кривична и грађанска одељења, Улица Савска 17а, 11 000 Београд

ЦЕНТРАЛА: 011/308-2514 - Посебна одељења, Улица Устаничка бр.29, 11 000 Београд

Факс кривичних одељења: 011/745-1493
Факс Посебних одељења: 011/308-2780

Еmail: uprava@bg.vi.sud.rs   - ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Website: www.bg.vi.sud.rs 

Матични број: 17772678
Шифра делатности: 8423
ПИБ:
106398735
Жиро рачун-депозит: 840-238802-67
Жиро рачун-судске таксе: 840-29584845-11
Жиро рачун-новчана казна, трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОД 08.10.2020.ГОДИНЕ ОТВОРЕНА МАИЛ АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПИСМЕНА СНАБДЕВЕНИМ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ elektronski.podnesak@bg.vi.sud.rs - обавештење о начину предаје можете да прочитате овде

 

КОНТАКТИ

Управа суда:

Секретар суда

Ана Николић,
контакт телефон: 011/745-1406,
e-mail: ana.nikolic@bg.vi.sud.rs

Управитељ суда

Мирослав Сламарски,
контакт телефон: 011/745-1075,
e-mail: miroslav.slamarski@bg.vi.sud.rs

Координатор за медије и
овлашћено лице за поступање
по захтевима за слободан
приступ информацијама
од јавног значаја

Татјана Тешић,
контакт телефон: 011/745-1408 и 063/654-687,
е-mail: tatjana.tesic@bg.vi.sud.rs

Овлашћено лице за поступање
по захтевима на основу
Закона о заштити података
о личности - заменик председника суда
у грађанским одељењима

судија Јелена Стојилковић,
којој ће у обављању ових послова
помагати координатор за медије
Татјана Тешић,

контракт телефон: 011/745-1438 и 063/651-781,
е-mail: jelena.stojilkovic@bg.vi.sud.rs

Aдминистративно технички секретар

Светлана Радак,
контакт телефон: 011/745-1405

Помоћник административно техничког секретара

Данијела Маџаревић,
контакт телефон: 011/745-1501

Писарница:

Управитељ писарнице
Вишег суда у Београду

Весна Обрадовић,
контакт телефон: 011/745-1073

Шеф одсека кривичне писарнице
Вишег суда у Београду,
Улица Савска 17а

Бојан Јоксимовић,
контакт телефон: 011/745-1161

Шеф одсека писарнице Посебног
одељења за сузбијање корупције
Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а

Јелена Јовановић,
контакт телефон: 011/745-1168

Шеф одсека грађанске писарнице
Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а

Зорица Стефановић,
контакт телефон: 011/745-1295

Кратка обавештења о предметима и заказивање разгледања судских списа кривичних и
грађанских одељења (у периоду од 9,00 до 13,00 часова):

контакт телефон: 011/745-1139;

Писарнице Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине

Шеф одсека писарнице Посебног
одељења за организовани криминал и
Одељења за ратне злочине
Вишег суда у Београду,
Улица Устаничка бр.29

Виктор Вуковић,
контакт телефон: 011/308-2514

Дежурана

Улица Савска 17а

други спрат А блок, кабинет број 9,
контакт телефон:  011/745-1394

Рачуноводство:

Руководилац рачуноводства
Вишег суда у Београду

Мирјана Миленковић Петровић,
контакт телефон: 011/745-1447

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Улица Устаничка број 29

Славица Пековић, контакт телефон: 011/ 3082 -644
Анђела Радоњић, контакт телефон: 011/ 3082-586
факс службе 011/3082-786