Контакт подаци

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ - основни подаци

                    Катанићева 15                                      Устаничка 29                                     Тимочка 15

Адреса:

Привремено седиште кривичних одељења - ул. Катанићева бр.15, 11000 Београд,
Грађанско одељење - ул.Тимочка бр.15, 11000 Београд
Посебна одељења - ул. Устаничка бр.29, 11000 Београд


Телефони:
00 381 11 63 54 600 - Кривична одељења, ул.Катанићева бр.15
00 381 11 30 83 400 - Грађанско одељење, ул.Тимочка бр.15
00 381 11 30 82 514 - Посебна одељења, ул.Устаничка бр.29


Факс кривичних одељења: 00 381 11 63 54 954
Факс грађанског одељења: 00 381 11 30 83 414
Факс Посебних одељења: 00 381 11 30 82 780


Еmail: uprava@bg.vi.sud.rs
Website: www.bg.vi.sud.rs


Матични број: 17772678
Шифра делатности: 75230
ПИБ: 106398735
Жиро рачун-депозит: 840-238802-67
Жиро рачун-судске таксе: 840-29584845-11
Жиро рачун-новчана казна, трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23


КОНТАКТИ

Управа суда:
Секретар суда - Ана Николић
контакт телефон: 011/635-4610;
e-mail: ana.nikolic@bg.vi.sud.rs

Управитељ суда - Мирослав Сламарски
контакт телефон: 011/635-4602

Oвлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја - судијски помоћник Татјана Тешић
контакт телефон: 011/635-4604 и 063/654-687
е-mail: tatjana.tesic@bg.vi.sud.rs

Aдминистративно технички секретар - Светлана Радак
контакт телефон: 011/635-4605;

Помоћник административно техничког секретара (грађанско одељење) - Данијела Маџаревић
контакт телефон: 011/308-3419;

 

Писарница:

Управитељ писарнице Вишег суда у Београду:
Весна Обрадовић
контакт телефон: 011/635-4603;

Руководилац одељења кривичне писарнице Вишег суда у Београду, ул.Катанићева бр.15:
Бојан Јоксимовић
контакт телефон: 011/635-4520;

Руководилац одељења писарнице Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, ул. Катанићева бр.15:
Јелена Јовановић
контакт телефон: 011/635-4669;

Заказивање разгледања судских списа кривичних одељења (у периоду од 13,00 до 14,00 часова) и 
кратка обавештења о предметима кривичног одељења:
контакт телефон: 011/635-4646;

Руководилац одељења грађанске писарнице Вишег суда у Београду, ул.Тимочка бр.15:
Зорица Стефановић
контакт телефон: 011/308-3444;

Кратка обавештења о предметима грађанског одељења:
контакт телефон: 011/308-3447;

Руководилац одељења писарнице Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду, ул.Устаничка бр.29:
Виктор Вуковић
контакт телефон: 011/308-2514.

 

Дежурана
први спрат, судница број 14
контакт телефон:  011/635-4793

 

Рачуноводство:
Руководилац рачуноводства Вишег суда у Београду
Мирјана Миленковић Петровић
контакт телефон: 011/635-4608

 

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима
Улица Устаничка број 29
Славица Пековић, контакт телефон: 011/ 3082 -644
Анђела Радоњић, контакт телефон: 011/ 3082-586
факс службе 011/3082-786.