Првостепене и другостепене одлуке у кривичним одељењима

К-Пo1 - 56/11 Величина: 2.37 MB
К-Пo1 - 52/15 Величина: 1.48 MB
К-По1 - 45/18 Величина: 0.57 MB
К-По1 - 73/18 Величина: 1.46 MB
К-По1 - 73/18 - другостепена одлука Величина: 0.62 MB
КВ - 6/05 Величина: 1.53 MB
КВ - 4/07 Величина: 1.38 MB
КВ - 8/08 Величина: 0.47 MB
К-По2 - 9/10 Величина: 0.4 MB
К-По2 - 23/10 Величина: 4.3 MB
К-По2 - 23/10 - другостепена одлука Величина: 1.08 MB
К-По2 - 26/10 Величина: 8.77 MB
К-По2 - 33/10 Величина: 7.04 MB
К-По2 - 42/10 Величина: 5.36 MB
К-По2 - 44/10 Величина: 5.44 MB
К-По2 - 49/10 Величина: 2.65 MB
К-По2 - 5/13 Величина: 3.04 MB
К-По2 5/13 - другостепена одлука Величина: 0.24 MB
К-По2 - 12/13 Величина: 0.31 MB
К-По2 12/13 - другостепена одлука Величина: 0.96 MB
К-По2 - 18/11 Величина: 2.6 MB
К-По2 - 18/11 - другостепена одлука Величина: 0.37 MB
К-По2 - 18/11 - Захтев за заштиту законитости Величина: 0.17 MB
К-По2 - 2/14 Величина: 1.26 MB
К-По2 – 3/14 Величина: 3.82 MB
К-По2 - 4/14 - први део пресуде Величина: 7.35 MB
К-По2 - 4/14 - други део пресуде Величина: 6.38 MB
К-По2 - 6/14 Величина: 1.58 MB
К-По2 - 7/14 Величина: 2.23 MB
К-По2 - 11/14 Величина: 5.15 MB
К-По2 - 10/15 Величина: 0.59 MB
К-По2 - 7/15 Величина: 1.32 MB
К-По2 - 7/15 - другостепена одлука Величина: 0.82 MB
К-По2 - 6/17 Величина: 6.91 MB
К-По2 - 1/18 Величина: 6.55 MB
К-По2 - 4/18 Величина: 1.04 MB
К-По2 – 10/18 Величина: 9.03 MB
К-По2 – 4/19 Величина: 0.7 MB
СПК ПО2 - 5/12 Величина: 0.34 MB
К - 273/00 Величина: 2.24 MB
К – 981/03 Величина: 7.66 MB
К – 981/03 - другостепена одлука Величина: 1.63 MB
К – 2381/06 Величина: 8.85 MB
К – 2381/06 - другостепена одлука Величина: 1.74 MB
К – 1211/09 Величина: 2.76 MB
К – 1211/09 - другостепена одлука Величина: 0.33 MB
К – 661/10 Величина: 2.74 MB
К – 661/10 - другостепена одлука Величина: 0.92 MB
К – 1494/10 Величина: 1.85 MB
К – 1494/10 - другостепена одлука Величина: 0.23 MB
К – 1967/10 Величина: 8.69 MB
К – 1967/10 - другостепена одлука Величина: 2.6 MB
К – 3012/10 (први део пресуде) Величина: 6.53 MB
К – 3012/10 (други део пресуде) Величина: 5.08 MB
К – 3012/10 - другостепена одлука Величина: 7.73 MB
К – 4165/10 Величина: 2.49 MB
К – 4165/10 - другостепена одлука Величина: 0.62 MB
К – 1027/11 Величина: 0.48 MB
К – 901/13 Величина: 3.79 MB
К – 7/14 Величина: 2.5 MB
К – 28/14 Величина: 4.35 MB
К – 90/14 Величина: 1.64 MB
К – 144/14 Величина: 1.5 MB
К – 255/14 Величина: 1.81 MB
К – 466/14 Величина: 3.56 MB
К – 466/14 - другостепена одлука Величина: 1.48 MB
К – 521/14 Величина: 2.45 MB
К – 585/14 Величина: 3.03 MB
К – 868/14 Величина: 1.64 MB
К – 886/14 Величина: 1.53 MB
К – 933/14 Величина: 8.92 MB
К – 933/14 - другостепена одлука Величина: 1.61 MB
К – 933/14 - Захтев за заштиту законитости Величина: 0.21 MB
К – 946/14 Величина: 0.94 MB
К – 61/15 Величина: 1.02 MB
К – 374/15 Величина: 2.15 MB
К – 374/15 - другостепена одлука Величина: 0.45 MB
К – 349/15 (први део пресуде) Величина: 6.31 MB
К – 349/15 (други део пресуде) Величина: 6.27 MB
К – 549/15 Величина: 1.88 MB
К – 726/15 Величина: 1.63 MB
К – 768/15 Величина: 0.06 MB
К – 771/15 Величина: 0.91 MB
К – 29/16 Величина: 2.98 MB
К – 144/16 Величина: 2.01 MB
К – 361/16 Величина: 2.44 MB
К – 361/16 - другостепена одлука Величина: 0.55 MB
К – 503/16 Величина: 2.21 MB
К – 608/16 Величина: 0.41 MB
К – 12/17 Величина: 3.43 MB
К – 58/17 Величина: 2.83 MB
К – 71/17 Величина: 0.92 MB
К – 86/17 Величина: 0.79 MB
К – 113/17 Величина: 0.76 MB
К – 149/17 Величина: 1.14 MB
К – 194/17 Величина: 1.59 MB
К – 266/17 Величина: 0.31 MB
К – 283/17 Величина: 0.9 MB
К – 348/17 Величина: 1.74 MB
К – 367/17 Величина: 1.36 MB
К – 367/17 - другостепена одлука Величина: 0.14 MB
К – 394/17 Величина: 0.91 MB
К – 395/17 Величина: 2.61 MB
К – 452/17 Величина: 1.97 MB
К – 696/17 Величина: 1.16 MB
К – 4/18 Величина: 1.64 MB
К – 4/18 - другостепена одлука Величина: 0.72 MB
К – 145/18 Величина: 1.77 MB
К – 212/18 Величина: 2.25 MB
К – 275/18 Величина: 1.14 MB
К – 307/18 Величина: 1.4 MB
К – 347/18 Величина: 1.66 MB
К – 354/18 Величина: 2.13 MB
К – 363/18 Величина: 1.75 MB
К – 413/18 Величина: 1.24 MB
К – 415/18 Величина: 1.82 MB
К – 417/18 Величина: 0.71 MB
К – 434/18 Величина: 0.27 MB
К – 486/18 Величина: 1.97 MB
К – 661/18 Величина: 0.76 MB
K - 698/18 Величина: 7.17 MB
К – 700/18 Величина: 8.43 MB
К – 729/18 Величина: 1.58 MB
К – 391/19 Величина: 0.75 MB
КПо3 - 1/17 Величина: 0.81 MB
КПо3 - 7/17 Величина: 0.1 MB
КПо3 - 12/17 Величина: 0.86 MB
КПо3 - 13/17 Величина: 0.07 MB
КПо3 - 31/17 Величина: 0.53 MB
КПо3 - 36/17 Величина: 0.69 MB
КПо3 - 42/17 Величина: 0.44 MB
КПо3 - 4/18 Величина: 0.63 MB
КПо3 - 5/18 Величина: 0.39 MB
КПо3 - 14/19 Величина: 0.77 MB
КПо3 - 44/19 Величина: 0.42 MB
КПо3 - 3/20 Величина: 0.38 MB
КПо3 - 4/20 Величина: 1.23 MB
КПо3 - 10/20 Величина: 2.45 MB
КПо3 - 24/20 Величина: 0.28 MB
КПо3 - 28/20 Величина: 2.34 MB
СПК По3 - 6/17 Величина: 0.2 MB
СПК По3 - 9/17 Величина: 0.16 MB
СПК По3 - 10/17 Величина: 0.14 MB
СПК По3 - 11/17 Величина: 0.15 MB
СПК По3 - 20/17 Величина: 0.16 MB
СПК По3 - 4/18 Величина: 0.19 MB
СПК По3 - 8/18 Величина: 0.2 MB
СПК По3 - 12/18 Величина: 0.18 MB
СПК По3 - 13/18 Величина: 0.11 MB
СПК По3 - 15/18 Величина: 0.24 MB
СПК По3 - 22/18 Величина: 0.13 MB
СПК По3 - 32/18 Величина: 0.13 MB
СПК По3 - 5/19 Величина: 0.28 MB
СПК По3 - 6/19 Величина: 0.28 MB
СПК По3 - 15/19 Величина: 0.19 MB
СПК По3 - 16/19 Величина: 0.17 MB
СПК По3 - 18/19 Величина: 0.15 MB
СПК По3 - 20/19 Величина: 0.16 MB
СПК По3 - 21/19 Величина: 0.19 MB
СПК По3 - 10/20 Величина: 0.18 MB
СПК По3 - 11/20 Величина: 0.24 MB
СПК По3 - 13/20 Величина: 0.28 MB
СПК По3 - 14/20 Величина: 0.29 MB
СПК По3 - 24/20 Величина: 0.31 MB
СПК По3 - 25/20 Величина: 0.15 MB
СПК По3 - 29/20 Величина: 0.22 MB
СПК По3 - 33/20 Величина: 0.17 MB
СПК По3 - 34/20 Величина: 0.21 MB
СПК По3 - 4/21 Величина: 0.19 MB
СПК По3 - 18/21 Величина: 0.16 MB