Медијација

 

 

Да ли знате да ваш спор можете решити посредовањем (медијацијом)?

 

Посредовање (медијација) је поступак мирног, вансудског решавања спора у којем посредник (медијатор) као треће неутрално лице помаже странама у спору да путем преговарања постигну споразум.

 

Зашто изабрати медијацију:

Штеди ваше време и новац – законом је одређена хитност у поступању, а трошкови су мањи од судских;

Добровољност – у сваком моменту можете покренути поступак медијације, али и уколико не дође до споразума увек се можете вратити судском поступку;

Поверљивост – оно што је речено у поступку медијације се, без сагласности странака, не може користити у другим поступцима, нити износити у јавност, осим када је Законом обавезно (чл. 13 Закона о посредовању у решавању спорова);

Сви добијају – медијација омогућава странама да реше проблем договором и доводи до решења којим ће све стране бити задовољне.

 

Обавештавамо вас да је Виши суд у Београду основао Инфо-службу за подршку алтернативним начинима решавања спорова, која помаже грађанима и странкама у поступку како би се упознали са поступком медијације и свој спор решили мирним путем.

Уколико сте заинтересовани за решавање спора на овај начин, за ближа обавештења се можете обратити инфо-служби Вишег суда у Београду, сваког радног дана у временском периоду од 09 – 15 часова, на бројеве телефона 011/745-1215 и 011/745-1501.

УПУТСТВО О СИСТЕМУ РАДА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ИНФО – СЛУЖБЕ ЗА ПОДРШКУ АЛТЕРНАТИВНИМ НАЧИНИМА РЕШАВАЊА СПОРОВА Величина: 0.07 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ РЕШАВАЊА СПОРА ПОСРЕДОВАЊЕМ (МЕДИЈАЦИЈОМ)

 

Обавештавамо Вас да је Виши суд у Београду основао Инфо-службу за подршку алтернативним начинима решавања спорова, која пружа обавештења свим заинтересованим лицима о могућности и поступку решавања спора посредовањем (медијацијом).

Медијација је поступак мирног, вансудског решавања спора у којем посредник (медијатор) као треће неутрално лице помаже странама у спору да путем преговарања постигну споразум.

Инфо-служба Вишег суда у Београду помаже грађанима да се ближе упознају са покретањем и током поступка медијације, као и његовим предностима. Инфо-служба пружа помоћ и лицима која су заинтересована да покрену поступак медијације, позивањем друге стране у спорном односу ради приступања поступку медијације, те помаже странама да изаберу медијатора.

Овај допис је упућен свим странама у поступку,  те Вас позивамо да се, уколико сте заинтересовани за решавање спора на овакав начин, за ближа обавештења, обратите Инфо-служби Вишег суда у Београду, сваког радног дана у временском периоду од 09 -15 часова, на бројеве телефона 011/745-1215 и 011/745-1501.

УПИТНИК Величина: 0.03 MB

 

Страници МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ за Посредовање у решавању спорова – медијација - можете приступити овде