Годишњи распоред послова

 

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Измене и допуне годишњег распореда за 2024.годину, од 15.04.2024.године Величина: 1.41 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2024.годину, од 01.03.2024.године Величина: 4.99 MB
Годишњи распоред послова за 2024. годину Величина: 5.22 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2023.годину, од 23.10.2023.године Величина: 1.81 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2023.годину, од 02.06.2023.године Величина: 2.65 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2023.годину, од 11.05.2023.године Величина: 0.96 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2023.годину, од 27.01.2023.године Величина: 1 MB
Годишњи распоред послова за 2023. годину Величина: 4.63 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2022.годину, од 29.11.2022.године Величина: 0.8 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2022.годину, од 20.04.2022.године Величина: 1.25 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2022.годину, од 22.02.2022.године Величина: 0.84 MB
Годишњи распоред послова за 2022. годину Величина: 0.74 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 03.12.2021.године Величина: 0.25 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 01.06.2021.године Величина: 2.01 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 25.03.2021.године Величина: 1.35 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 28.12.2020.године Величина: 0.34 MB
Годишњи распоред послова за 2021. годину Величина: 0.73 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.10.2020.године Величина: 0.1 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 04.06.2020.године Величина: 0.16 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.01.2020.године Величина: 0.17 MB
Годишњи распоред послова за 2020. годину Величина: 0.72 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 05.11.2019.године Величина: 0.23 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 04.07.2019.године Величина: 2.69 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 17.5.2019.године Величина: 1.85 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 26.2.2019.године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB