Годишњи распоред послова

 

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 01.06.2021.године Величина: 2.01 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 25.03.2021.године Величина: 1.35 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 28.12.2020.године Величина: 0.34 MB
Годишњи распоред послова за 2021. годину Величина: 0.73 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.10.2020.године Величина: 0.1 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 04.06.2020.године Величина: 0.16 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.01.2020.године Величина: 0.17 MB
Годишњи распоред послова за 2020. годину Величина: 0.72 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 05.11.2019.године Величина: 0.23 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 04.07.2019.године Величина: 2.69 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 17.5.2019.године Величина: 1.85 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 26.2.2019.године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB