ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ - од 08.07.2019. године

 

        Оглас је истекао

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС у pdf formatu Величина: 1.9 MB
Образац за радно место аналитичке и кадровске послове - у docx формату Величина: 0.03 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - од 18.07.2019.године - ЗА РАДНО МЕСТО АНАТИТИЧКЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ Величина: 0.34 MB

 

Лица за избор кандидата који су испунили мерила за избор:

1. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK 09071911

                                                                                                                                     

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:

Биљана Младеновић из Београда.