ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ - од 09.05.2019.године

 

        Оглас је истекао

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС у pdf formatu Величина: 4.12 MB
Образац за радно место систем администратор - у docx формату Величина: 0.05 MB
Образац за радно место технички надзор - у docx формату Величина: 0.05 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - од 28.05.2019.године - ЗА РАДНО МЕСТО ТЕХНИЧКИ НАДЗОР Величина: 0.26 MB
СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - од 28.05.2019.године - ЗА РАДНО МЕСТО СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР Величина: 0.27 MB

 

Лица за избор кандидата који су испунили мерила за избор:

 

1. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK 09051921

                                                                                                                                     

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:  Jelena WEKERLE из Београда.

 

 

2. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK 09051911

                                                                                                                                     

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:  Бранко Јојић из Београда.