ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ - од 16.12.2019.године

 

 

        Оглас је истекао

 

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС у pdf formatu Величина: 0.44 MB
Образац за радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник - у docx формату Величина: 0.03 MB
Образац за радно место уписничар - у docx формату Величина: 0.03 MB
Образац за радно место административно – технички послови у писарници - у docx формату Величина: 0.03 MB
Образац за радно место записничар - у docx формату Величина: 0.03 MB

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
- нека од ових питања биће вам задата током процеса селекције

 

РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК - ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК

ОБЛАСТ КРИВИЧНОГ ПРАВА - питања Величина: 0.02 MB
ОБЛАСТ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА - питања Величина: 0.02 MB

 

РАДНА МЕСТА - УПИСНИЧАР, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ПИСАРНИЦИ И ЗАПИСНИЧАР

ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА - питања Величина: 0.03 MB
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - питања Величина: 0.02 MB
СУДСКИ ПОСЛОВНИК - питања Величина: 0.03 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања 10 извршилачких радних места судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању самостални саветник

 

1.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01004

2.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01009

3.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01005

4.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01008

5.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01006

6.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01001

7.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01002

8.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01007

9.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01003

10.Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM01010

 

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања 6 извршилачких радних места записничар у звању референт

 

1. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04005

2. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04003

3. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04001

4. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04002

5. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04004

6. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM04006

 

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања 2 извршилачка радна места уписничар у звању референт

 

1. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM02002

2. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM02003

3. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM02001

 

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања 10 извршилачких радних места административно – технички послови у писарници у звању референт

 

1.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03005

2.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03001

3.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03003

4.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03006

5.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03012

6.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03010

7.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03002

8.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03007

9.  Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03009

10.Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03004

11.Кандидат под шифром пријаве VSBGIK161219IRM03008

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА ИЗАБРАНИХ У КОНКУРСНОМ ПОСТУПКУ