Судски тумачи за Руски језик

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

АНА АЛЕКСИЋ

Београд,ул.Кнегиње Зорке 11

011/2453-432 и 063/164-33-49

2

БОЈАНА ЗАЈИЋ

Београд,ул.Бул.краља Александра 261

011/2421-621 и 063/88-00-567

3

РАДЕ ВОЈВОДИЋ

Београд,ул.Димитрија Туцовића 24/ст.63

011/2409-518 и 064/130-54-64

4

ДРАГАНА МАРИА ВИСКОНТИ

Београд,ул.Бул.краља Ал.Карађ.72

063/690-744

5

ТАЊА КОВАЧЕВИЋ

Београд,ул.Смиљанићева 11/9

011/344-27-58 и 064/168-13-61

6

ВЕРИЦА МИЛЕНКОВИЋ

Београд,ул.Црнотравска 11а/ХХ/203

011/2662-075 и 064/147-0-497

7

ВЕСНА ОБРАДОВИЋ

Београд,ул.Мике Аласа 44/1

011/30-33-527 и 064730-73-777

8

ТАТЈАНА ДЕКЛЕВА КОЉЕНОВИЋ

Београд,ул.Хиландарска 23/II

011/30-33-649 и 064/1970198

9

ЛЕПОСАВА ПАВЛОВИЋ

Н.Бгд.ул.Бул.Зорана Ђинђића 215/13/II

011/66-97-146 и 064/22-29-379

10

САЊА БОЛКОВИЋ

Н.Бгд.ул.Милутина Миланковића 120Д

011/2135-380 и 065/2135-380

11

СЛАЂАНА ВОЈНОВИЋ

Београд,ул.Растка Поповића 30

011/2460-919 и 063/8941-837

12

МАЈА ТЕШИЋ

Н.Београд,ул.Јурија Гагарина 146/21

011/717-3859 и 063/770-3574

13

ЈОВАН ГАГИЋ

Н.Београд,ул.Др.Ивана Рибара 57/19

011/3177-964 и 065/664-21-48

14

МИЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

Н.Београд,ул.Гандијева 114/7

011/318-43-10

15

ТАТЈАНА ЛЕСКОВАЦ

Београд,ул.Браће Грим 4

011/276-40-28 и 064/295-96-71

16

ВЕСНА ИВАНОВИЋ

Земун,ул.Светозара Пашића 5/54

011/33-42-237 и 063/80-435-19

17

ВЕСНА ТОМИЋ

Београд,ул.Студентска 27/12

011/2697-024 и 062/302-909

18

ТАЊА ГАЕВ

Н.Бгд.ул.Отона Жупанчића 35/27

011/30-17-289 и 063/39-29-20

19

ЗОРИЦА САВИЋ

Н.Београд,ул.Милентија Поповића 35

011/713-23-44 и 064/157-66-93

20

СЛАВОЉУБ ПЕТРОВИЋ

Ресник,ул.Врбаска 11

011/80-43-218, 321-66-00 и 0637366-577

21

МАРИЈА АЛЕКСИЋ

Н.Бгд.,ул.Јурија Гагарина 39/23

011/217-60-14 и 063/20-03-31

22

МЕЛИТА МИЋИЋ

Београд, ул. 27. марта бр.36/15/61

065/2600-505 и 064/136-30-82

23

МИЛОШ КИЦЕВСКИ

Београд,ул.Париске комуне 2/26

011/6673-506 и 063/80-25-174

24

СВЕТЛАНА МИШИЋ

Н.Београд,ул.Јурија Гагарина 118

011/616-66-72 и 060/3184-938

25

ВЕРА ИЛИЋ

Н.Бгд.ул.М.Миланковића140/15

011/613-29-29 и 063/871-22-79

26

ГОРДАНА ПРОДАНОВИЋ

Београд,ул.Паунова бр.81

063/378-625 и 011/2669-099

27

РУЖИЦА ПАНТИЋ

Београд,ул.Јеленка Михајловића 15/9

063/75-06-874 и 011/29-72-933

28

ТАТЈАНА РАКОВИЋ

Београд,ул.Молерова 15

063/80-89-063

29

ДАНИЈЕЛА ДЕВЧИЋ ВУКОВИЋ

Београд,ул.Краља Милутина 57

011/30-67-942 и 011/3617-614

30

ЂОРЂЕ ЈОЈИЋ

Београд,ул.Светозара Радића 7а

065/329-72-73 и 0611/306-79-52

31

СЛАВИЦА ГРАХОВАЦ

Београд,ул.Војводе Миленка 34

063/20-99-99

32

ГОРДАНА МИХАЈЛОВИЋ

Београд,ул.Паунова 81/II/13

063/378-625 и  011/2669-099

33

СВЕТЛАНА СИМОНОВИЋ

Београд,ул.Макензијева 46/10

063/83-94-401 и 011/24-58-010

34

СЕЛЕНА ПЈЕШИВАЦ

Београд,ул.Браће Срнић 21/23

063/394-418 и 011/68-83-684

35

МАЈА ВРАНИЋ

Н.Бгд.ул.Омладинских бригада 67/3

064/155-65-92 и 062/82-88-368

36

МИЛЕНА МИЛЕНКОВИЋ

Н.Бгд.ул.Гандијева 114

011/318-43-10

37

НАТАША ПАВЛИЧИЋ

Нови Београд, ул.Јурија Гагарина 39/19

065/322-66-86