Судски тумачи за Ромски језик

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

ДРАГАН РИСТИЋ

Београд,ул.Бубањских жртава 3/10

011/23-37-506 и 064/17-75-024

2

ЖИВОРАД РИСТИЋ

Београд,ул.Јаше Игњатовића 69

011/38-35-241