Судски тумачи за Норвешки језик

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

ЈАСМИНА ЗОРИЋ

Земун,ул.22.октобра 16

011/219-67-78 и 063/35-11-62

2

БРАНИСЛАВ НЕДИЋ

Земун, ул.Добановачка бр.67

064/460-45-45

3

МАРИЈА ЋОРИЋ

Београд,ул.Младе Босне 20

контакт Удружење научних и стручни преводилаца тел.011/244-29-97

4

ТИЈАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ

Београд, ул.Небојшина 22

064/6427-632