Судски тумачи за Јапански језик

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

Београд,ул.Стевана Високог 14

011/2184-037 и 064/155-3088

2

РЕБЕКА БОЖОВИЋ

Н.Бгд,ул.Омладинских бригада 7а

063/309-050