Судски тумачи за Албански језик

       

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ

Београд,ул.Николе Стефановића 5/19

011/24-13-287 и 064/14-27-550

2

НАИЉЕ МАЉА ИМАМИ

Београд,ул.Трише Кацлеровића 24/30

011/3974-136,24-61-852 и 060/758-1641

3

ДРАГАН ЛАБОВИЋ

Земун,ул.Давидовићева 4

011/21-82-428, 26-23-020 и 063/231-606

4

ГАНИ МОРИНА

Н.Бгд.ул.др.Ивана Рибара 103

01/2156-963 и 064/30-29-327

5

СЛАВИША ЦАРИЧИЋ

Београд,ул.Јована Бјелића 6/12

011/2467-633 и 063/88-23-284

6

ВЛАДА СТАМЕНКОВИЋ

Земун, Николе Сукњаревића – Прике 8/4

064/633-9867

7

САНДРА НЕДИМОВИЋ

Београд, Ул. Паштровићева 61/9

064/239-8926