СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ У КОНКУРСНОМ ПОСТУПКУ

 

Лица за избор кандидата који су испунили мерила за избор:

1. Кандидат под шифром пријаве VSBGIK200422IRМ01001

                                                                                                                                     

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:

Кристина Стојић  из Београда