Статистички извештаји по годинама

Статистички извештај за 2022. годину у ћирилици Величина: 0.93 MB
Статистички извештај за 2022. годину у латиници Величина: 0.97 MB
Статистички извештај за 2021. годину у ћирилици Величина: 0.66 MB
Статистички извештај за 2021. годину у латиници Величина: 0.71 MB
Статистички извештај за 2020. годину у ћирилици Величина: 2.12 MB
Статистички извештај за 2020.годину у латиници Величина: 2.08 MB
Статистички извештај за 2019.годину у ћирилици Величина: 1.12 MB
Статистички извештај за 2019.годину у латиници Величина: 1.12 MB
Статистички извештај за 2018.годину у ћирилици Величина: 1.02 MB
Статистички извештај за 2018.годину у латиници Величина: 1.03 MB
Статистички извештај за 2017.годину Величина: 0.68 MB
Статистички извештај за 2016.годину Величина: 0.5 MB
Статистички извештај за 2015.годину Величина: 0.7 MB
Статистички извештај за 2014.годину Величина: 0.97 MB
Статистички извештај за 2013.годину Величина: 2.64 MB
Трогодишњи статистички извештај за период 2010-2012.годину Величина: 1.08 MB
Статистички извештај за 2012.годину Величина: 0.61 MB
Статистички извештај за 2011.годину Величина: 0.57 MB
Статистички извештај за 2010.годину Величина: 0.5 MB