Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окр.Молнар Мачковић Шпенда и других, због кривичног дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл.350 ст.4 у вези ст.2 КЗ у вези чл.61 и чл.33 КЗ и др.,

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 26. април 2017. године, са почетком у 14,30 часова, у судници број 2, први спрат, Вишег суда у Београду – Посебног одељења, Устаничка број 29.