Поводом бројних текстова објављених у средствима јавног информисања и текстова објављених на друштвеним мрежама у претходном периоду, а у вези са јавним иступањем самозваног узбуњивача Радована Ненадића и његовог наводног прогона од стране Вишег суда у Београду, у циљу благовременог, прецизног и тачног информисања јавности, овај суд даје следеће саопштење:

Поводом тужбе Радована Ненадића против тужене Републике Србије-Вишег суда у Београду, Виши суд у Новом Саду је дана 24.новембра 2016.године, донео пресуду Пуз.бр.4/2016, којом је одбио тужбени захтев тужиоца Радована Ненадића да суд утврди да је Виши суд у Београду према Радовану Ненадићу, као узбуњивачу предузео штетну радњу, као и да тужиоцу на име нематеријалне штете због повреде части, угледа и достојанства плати износ од 100.000 динара и да о свом трошку објави пресуду у дневном листу „Политика“. У наведеној пресуди, Виши суд у Новом Саду је утврдио да Радован Ненадић нема статус узбуњивача нити је у конкретном случају утврђено узбуњивање сходно Закону о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр.128/2014). Апелациони суд у Новом Саду је дана 06.фебруара 2017.године одбио жалбу тужиоца и потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду.