Виши суд у Београду је дана 14.новембар 2017 године, донео и јавно објавио пресуду којом је оптужене Вучковић Дејана, Маринков Драгана, Новитовић Марка и Томас Милана, ОГЛАСИО КРИВИМ, због извршења кривичног дела тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 у вези члана 278 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика, па им је изрекао УСЛОВНЕ ОСУДЕ и то тако што се:

- оптуженима Вучковић Дејану, Маринков Драгану, Новитовић Марку утврђују казне затвора у трајању од по 6 (шест) месеци и истовремено одређује да се наведене казне неће извршити уколико за време од 2 (две) године не учине ново кривично дело. У случају опозивања условне осуде, у изречене казне оптуженима ће се урачунати време које су провели у притвору и то оптуженом Вучковић Дејану и оптуженом Маринков Драгану од 10.04.2012.године а оптуженом Новитовић Марку од 11.04.2012.године, када су лишени слободе, па до 10.07.2012.године, када им је притвор укинут.

-оптуженом Томас Милану утврђује казна затвора у трајању од 5 (пет) месеци и истовремено одређује да се наведена казна неће извршити уколико за време од 2 (две) године, не учини ново кривично дело.

Истом пресудом оптужени Томин Ђорђе, Косановић Никола и Бацковић Филип ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОПТУЖБЕ, да су извршили кривично дело тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 у вези члана 278 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.