Пред Вишим судом у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Дејана Вучковића и других, због кривичног дела тешко дело против опште сигурности из члана 288 став 2 у вези члана 278 став 1 Кривичног законика и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 14. новембар 2017. године, са почетком у 10,00 часова, у судници број 17, судске зграде Вишег суда у Београду у Катанићевој улициброј 15.