Виши суд у Београду је дана 27.новембар 2017 године, донео и јавно објавио пресуду којом је оптуженог Станоја Глишића, ОГЛАСИО КРИВИМ, због извршења кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. став 2. у вези члана 251. став 1. Кривичног законика и осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 22.07.2007 до 22.10.2007.године.

Истом пресудом оптужени Дејан Милутиновић и Божидар Илић ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОПТУЖБЕ, да су извршили по једно кривично дело кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. став 2. у вези члана 251. став 1. Кривичног законика, а оптужени Милан Васиљевић је ОСЛОБОЂЕН ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело тешко дело против здравља људи у помагању из члана 259. став 2. у вези члана 251. став 1. Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.