Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 1.децембра 2017. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог ЗЕЧЕВИЋ РАДОША, због кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези става 1 КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 3(три) године,у коју му се има урачунати време проведено у притвору почев од 15.07.2009. године па до 31.03.2011. године када му је притвор решењем суда укинут, оптуженог РАДУЛОВИЋ РАДОЈА, због кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези става 1 КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 3(три) године, у коју му се има урачунати време проведено у притвору почев од 17.12.2011. до 11.04.2013. године када му је притвор решењем суда укинут и оптуженог ПАВЛОВИЋ ИВАНА због кривичног делафалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 КЗ РС и осудио га на КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 1 (једне) године.

Против ове пресуде оптужени, њихови браниоци и јавни тужилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.