Виши суд у Београду је донео пресуду којом је потврђена пресуда Трећег основног суда у Београду, у делу у којем је одбијена оптужба да је окр.Дарко Шарић извршио два кривична дела навођење на оверавање неистинитог садржаја.

Застарелост кривичног гоњења је наступила дана 18.10.2017.године, након доношења првостепене пресуде а пре него што су списи предмета достављени Вишем суду у Београду на поступање по изјављеним жалбама на пресуду.

Истом одлуком, Виши суд у Београду је преиначио пресуду Трећег основног суда у Београду у делу у којем је окр.Дарко Шарић осуђен због извршења кривичног дела навођење на оверавање неистинитог садржаја, тако што је одбио оптужбу према окривљеном, због наведеног кривичног дела, услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.