Виши суд у Београду донео је и јавно објавио дана 08.12.2017. године пресуду којом је оптужене Митровић Предрага, Стојановић Славка, Савић Драгана, Ђорђевић Далибора, Гигић Златка, Лекић Бобана и Милосављевић Митра ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења кривичног дела злостављање и мучење из члана 137 став 3 у вези става 2 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 КЗ, а оптуженог Савић Драгана и због извршења кривичног дела напад на војно лице у вршењу војне службе из члана 404 став 1 Кривичног законика, па им је изрекао УСЛОВНЕ ОСУДЕ и то тако што је:

оптуженим Митровић Предрагу, Стојановић Славку, Ђорђевић Далибору, Гигић Златку, Лекић Бобану и Милосављевић Митру утврдио казне затвора у трајању од по 6 (шест) месеци и истовремено одредио да се наведене казне затвора неће извршити уколико оптужени за време проверавања у трајању од 2 (две) године од правноснажности пресуде не учине ново кривично дело,

а оптуженом Савић Драгану утврдио јединствену казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци и истовремено одредио да се наведена казна затвора неће извршити уколико оптужени за време проверавања у трајању од 3 (три) године од правноснажности пресуде не учини ново кривично дело.

Истом пресудом, на основу члана 423 тачка 2 ЗКП, оптужени Матић Раде ОСЛОБОЂЕН ЈЕ ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштила разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.