Виши суд у Београду је, након одржане седнице већа, дана 15.новембра 2017. године, донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и бранилаца окривљених Буха Љубише и потврдио пресуду Трећег основног суда у Београду.

Окривљени Буха Љубиша је пресудом Трећег основног суда у Београду, која је сада постала правноснажна, оглашен кривим због кривичног дела прикривање, кривичног дела спречавање и ометање доказивања и кривично дело угрожавање сигурности и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 2 године и 8 месеци и на новчану казну износу од 180.000 динара, коју је дужан да плати у року од три месеца од правноснажности пресуде. Окривљеном је изречена мера безбедности забране приближавања и комуницирања са оштећенима. На основу члана 423 став 1 ЗКП окривљени Буха Љубиша је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело посебни случајеви фалсификовања исправе у подстрекавању, док је применом члана 422 став 3 ЗКП, преа окривљеном одбијена оптужба да је извршио кривично дело угрожавање сигурности. Окривљени Петошевић Стеван је ослобођен оптужбе да је извршио кривично дело посебни случајеви фалсификовања исправе.