Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, одлучујући о жалби Вишег јавног тужилаштва у Београду изјављеној против решења судије за претходни поступак, којим је одбијен предлог јавног тужилаштва за одређивање притвора против окривљеног Т.Л., донело је дана 14.12.2017.године решење којим је делимично уважена жалба Вишег јавног тужилаштва у Београду и преиначено решење судије за претходни поступак, тако што је против окривљеног Т.Л. одређен притвор до 30 дана због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и наређено издавање потернице.

Против наведеног решења није дозвољена жалба.