Виши суд у Београду је дана 20.децембра 2017 године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВОМ оптужену Тању Мацхоуд, због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 9 Кривичног законика и исту осудио на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година, у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору и време трајања мере забрана напуштана стана.

Истом пресудом према оптуженој је изречена мера безбедности обавезног лечења наркомана, која ће се извршити у заводу за извршење казне и траје док постоји потреба за лечењем, али не дуже од три године.

Према оптуженој Тањи Мацхоуд је подужена мера забране напуштања стана, која може трајати до правноснажности пресуде, а најдуже до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Против наведене пресуде оптужена и њен бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.