Виши суд у Београду Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 26.децембра 2017. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптужене Предрага Бубала, Миодрага Ђорђевића, Александра Грачанца, Горана Мрђе, Алексеја Мисаиловића и Јасмину Драгутиновић, ослободио оптужбе да су извршили кривично дело Злоупотребе службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359. став 3. у вези са ставом 1. КЗ, све у вези са чланом 33. Кривичног законика (Службени гласник РС бр. 85/2005), а оптужене Душана Косовца и Мирослава Дробаца ослободио оптужбе да су извршиликривично дело Злоупотребе положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234. став 3. у вези са ставом 1.КЗ, све у вези са чланом 33. Кривичног законика (Службени гласник РС бр. 32/2013).

На основу члана 265. ЗКП, трошкови кривичног поступка који се односе на окривљене Предрага Бубала, Миодрага Ђорђевића, Александра Грачанца, Горана Мрђу, Алексеја Мисаиловића, Јасмину Драгутиновић, Душана Косовца и Мирославу Дробац, падају на терет буџетских средстава овога суда.

На основу члана 258. став 3. ЗКП, упућује се Државно јавно правобранилаштво, да имовинско правни захтев може остварити у парничном поступку.

Против наведене пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.