Виши суд у Београду је дана 11. јануара 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ оптужену Живку Кнежевић и оптуженог Бранислава Ивковића да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и оптуженог Михаља Кертеса да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 34 Кривичног законика.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средства.

Судско веће је разматрајући доказе, које је тужилаштво предложило, а то су пре свега, писани докази, нашло да се из њих не може поуздано закључити да су окривљени извршили кривична дела која су им стављена на терет, односно судско веће је нашло да тужилаштво у конкретном случају није доказало да је оптужени Михаљ Кертес предузео радње подстрекавања оптужене Живке Кнежевић, која је израдила решење о додели стана Михаљу Кертесу, а оптужени Бранислав Ивковић потписао такво решење, чиме би омогућили прибављање имовинске користи Михаљу Кертесу, а све на начин описан у оптужном акту. 

Против наведене пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.

Кривични поступак против оптужених Живке Кнежевић, Мирјане Марковић, Милоша Лончара и Пантовић Данила, због кривичних дела злоупотребе службеног положаја описаних у тачки 1. и 5. оптужнице се наставља пред овим судом, а главни претрес је заказан за 20.фебруар 2018.године у 10 часова.