Виши суд у Београду је, након одржане седнице већа, дана 17.јануара 2018. године, донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе бранилаца окривљених Буха Љубише и потврдио пресуду Првог основног суда у Београду.

Окривљени Буха Љубиша је пресудом Првог основног суда у Београду, која је сада постала правноснажна, оглашен кривим због кривичног дела ометање правде из члана 336б став 2 Кривичног законика у вези члана 30 Кривчног законика и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и четири месеца.