Главни претрес у кривичном поступку против оптужених Ђурашковић Мила, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица и пореска утаја, оптужених Јефтић Дејана, Ристић Ристе, Јелић Бора, Јовановић Бранислава, Костић Љиљане, Филиповић Срђана, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица и оптужених Мишковић Марка, Петровић Живојина, Бардић Јадранке и Мирослава Мишковића, због кривичног дела пореска утаја, одржан је 22. и 23. фебруара 2018.године, пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду.

У доказном поступку, сви оптужени су изнели своје одбране, а на наредном главном претресу предвиђено је да се испитају три представника правних лица и да се настави са извођењем доказа који су предложени од стране Тужилаштва за организовани криминал.

 Наставак главног претреса у овом кривичном поступку одређен је за 5 и 6. март 2018.године у 14,30 часова у судници број 1, у судској згради Вишег суда у Београду, Посебно одељење, Устаничка број 29.