Виши суд у Београду је дана 23.фебруара 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Богески Саша, донео и јавно објавио пресуду којом је оптужени ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело  убиство у прекорачењу нужне одбране из члана 113 у вези члана 19 став 3 у вези става 1 Кривичног законика.

Суд је донео ослобађајућу пресуду према оптуженом, имајући у виду да је, на основу доказа који су изведени на главном претресу, утврдио да дело за које се оптужени терети није кривично дело, односно да је оптужени поступао у нужној одбрани а да је сходно одредби члана 19 Кривичног законика прописано да није кривично дело оно које је учињено у нужној одбрани.

Против наведене пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.