Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага, оптуженог Вучетић Александра и оптужене Млађан Љиљане, због кривичног дела из 359 став 3 у вези члана 33 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 7. марта 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улициброј 29.