Пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог окр.Подбићанин Абида и још шест оптужених, због кривичног дела из чл.393а у вези ст.1 КЗ у вези чл.391 тачке 1, 3 и 6 КЗ:  

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 4.април 2018.године у 10:00 часова у судници број 1 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.