Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашића и других, због кривичног дела из 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 2. април 2018. године, са почетком у 10,00 часова,  у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.