Виши суд у Београду је дана 8.маја 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ:

оптужену КАТАРИНУ РЕБРАЧУ, због извршења кривичног дела злоупотреба одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и исту осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 10 (десет) месеци, у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору од 7.04.2010.године до 15.11.2010.године.

оптужену МИРЈАНУ ХРИСТИЋ, због извршења кривичног дела злоупотреба одговорног лица помагањем из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика и исту осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору од 7.04.2010.године до 7.07.2010.године.

оптужену СЛАЂАНУ МИРОНИЈУ, због извршења кривичног дела злоупотреба одговорног лица помагањем из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика и исту осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору од 7.04.2010.године до 15.11.2010.године.

Према оптуженој Катарини Ребрачи укинута је мера забрана напуштања боравишта-територије Републике Србије и наређено је враћање путних исправа.

Против наведене пресуде оптужене и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.