Кривично веће Посебног одељења Вишег суда у Београду је дана 15.03.2018.године, донело решење којим је утврдило да су испуњене законске претпоставке за изручење надлежном правосудном органу Комонвелта Аустралије, Кемпбела Дејвида Едварда Џона (Campbellа Davidа Edwardа Johnа), по захтеву за изручење поднетом од стране Државног јавног тужиоца Комонвелта Аустралије и Министра у Комонвелту Аустралије, у име Владе Комонвелта Аустралије дана 20.02.2018. године, а ради ради вођења кривичног поступка пред надлежним правосудним органом Комонвелта Аустралије због једног кривичног дела увоз комерцијалне количине гранично контролисане дроге у Аустралију из члана 307.1 (1) и 11.2А Кривичног закона Комонвелта, једног кривичног дела завера за увоз комерцијалне количине гранично контролисане дроге у Аустралију из члана 307. 1(1) и 11.5(1) Кривичног закона Комонвелта, једног кривичног дела завера за поседовање комерцијалне количине илегално увезене гранично контролисане дроге из члана 307.5(1) и 11.5(1) Кривичног закона Комонвелта, једног кривичног дела покушај да се увезе комерцијална количина гранично контролисане дроге у Аустралију из члана 307.1(1), 11.1(1) и 11.2А Кривичног закона Комонвелта и једног кривичног дела покушај поседовања комерцијалне количине илегално увезене гранично контролисане дроге из члана 307.5(1), 11.1(1) и 11.2А Кривичног закона Комонвелта.   

Како се окривљени Кемпбел Дејвид Едвард Џон пред судом изјаснио да жели да буде изручен Комонвелту Аустралије по поједностављеном поступку у складу са чланом 30 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије, то против решења, којим је утврђено да су испуњене претпоставке за његово изручење није дозвољена жалба, већ ће списи бити прослеђени надлежном министарству за правосуђе на даље поступање.

Чланом 34 став 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије је прописано да министар надлежан за правосуђе може одложити извршење решења из члана 32 овог закона, док не буде правноснажно окончан кривични поступак пред домаћим судом, који се против лица чије је изручење дозвољено води за друго кривично дело, те док лице чије изручење је дозвољено не издржи казну затвора или другу кривичну санкцију која се састоји у лишењу слободе, при чему се према списима предмета против Кемпбела Дејвида Едварда Џона пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду води истрага за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 2 КЗ, по наредби о спровођењу истраге.