Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду дана 19.марта 2018.године донело је наредбу да Више јавно тужилаштво у Београду, у року од три дана од дана пријема наредбе суда, донесе наредбу о допуни истраге, ради бољег разјашњења стања ствари, да би се испитала основаност оптужнице овог тужилаштва од 9. фебруара 2018. године, подигнуте против окривљеног Зорана Марјановића, којем се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика.

У наредби овог суда наведене су доказне радње које је потребно да Више јавно тужилаштво у Београду предузме у оквиру допуне истраге у циљу испитивања основаности предметне оптужнице и постојања оправдане сумње да је окривљени учинио кривично дело које му се ставља на терет, између осталог, и да се испита у својству сведока малолетна оштећена, као и да се прибаве други докази који су неопходни да би се испитала основаност оптужнице у овој кривичноправној ствари.