Виши суд у Београду је дана 10.априла 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Космајац Драгослава и других, донео и јавно објавио пресуду којом су ОСЛОБОЂЕНИ ОПТУЖБЕ и то: оптужени Милидраг Драго, да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ, оптужени Космајац Драгослав да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 34 КЗ  и оптужени Рапаић Милан да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја помагањем из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 35 КЗ.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.

Суд је донео решење којим је према оптуженом Космајац Драгославу укинуо меру забране напуштања боравишта- територије Републике Србије и наредио враћање путне исправе-пасоша.