Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 07.07.2024. године донео решење којим је према окривљенима Н.Р. и Б.Р. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Н.Р. и Б.Р. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје особите околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке.

Окривљеном Н.Р. на терет је стављено извршење пет кривичних дела трговина утицајем из члана 366 став 5 у вези става 3 Кривичног законика, окривљеном М.В. извршење пет кривичних дела трговина утицајем из члана 366 став 4 Кривичног законика у стицају са пет кривичних дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика и једно кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика, окривљеној Ј.Д. извршење пет кривичних дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика, док је окривљенима Б.Р., В.Д., Д.С., С.Г. и Т.Р. на терет стављено извршење по једног кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, у року од три дана од пријема решења.