Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине, дана 05.07.2024. године, донео је и јавно објавио пресуду којом је окривљени Владичић Данко оглашен кривим због извршења кривичног дела Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ, те је осуђен на казну затвора у трајању од 9 (девет) година.

Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.