Виши суд у Београду је дана 04.07.2024. године донео и јавно објавио пресуду којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела закључен између јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и окривљеног Ивановић Ратка, са браниоцем, па је окривљени Ивановић Ратко оглашен кривим због извршења кривичног дела Давање лажног исказа из члана 335 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци, а која ће се извршити на тај начин што осуђени не сме напуштати просторије у којима станује, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција и то без примене електронског надзора.

Како су се странке одрекле права на жалбу против наведене пресуде, то је иста правноснажна даном обајвљивања.