Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду - Одељење за ратне злочине дана 03.06.2024. године донео је решење којим је према окривљеном М.Т. одређен притвор, који му по том решењу може трајати најдуже 30 дана. 

Притвор према окривљеним М.Т. одређен је из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 2 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања околности које указују на опасност од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке. 

Окривљеном М.Т. на терет се ставља извршење кривичног дела Ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ. 

Против овог решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду - Одељење за ратне злочине у року од три дана од пријама решења.