Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине, дана 24.04.2024. године, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

- окривљени Топлица Миладиновић због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1,
- окривљени Мишић Синиша, Кастратовић Славиша, Богићевић Бобан, Сокић Абдулах, Павловић Лазар и Предраг Вуковић због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗЈ у вези члана 22 КЗЈ,

па су  ОСУЂЕНИ и то:

- окривљени Миладиновић Топлица, на казну затвора у трајању од 20 година,
- окривљени Сокић Абдулах на казну затвора у трајању од 12 година,
- окривљени Мишић Синиша
на казну затвора у трајању од 5 година,
- окривљени Кастратовић Славиша, Богићевић Бобан и Павловић Лазар
на казне затвора у трајању од по 2 године,
- окривљени Вуковић Предраг на казну затвора у трајању од 13 година.

Истовремено, ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОД ОПТУЖБЕ и то:

- окривљени Ивановић Милан да је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142. став 1. КЗЈ у вези члана 22 КЗЈ,

-окривљени Корићанин Вељко да је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142. став 1. КЗЈ у вези члана 22 КЗЈ.

Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.