Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 23.04.2024. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Деспотовић Игора ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења кривичног дела јавно подстицање на извршење терористичких дела из члана 391а КЗ.

Окривљени Деспотовић Игор осуђен је на казну затвора у трајњу од три године, у коју му је урачунато време проведено у притвору, као и време проведено на мери забране напуштања стана уз примену електронског надзора.

Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.