Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 28.03.2024. године донео решење којим је према окривљенима П.Д., Д.П. и А.С. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима П.Д., Д.П. и А.С. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје особите околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, док је према окривљенима П.Д. и А.С. притвор одређен и из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку, тј. услед постојања околности које указују на опасност од бекства.

Окривљенима  М.М., М.М.и П.Д. на терет је стављено извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ, окривљеној Н.Д.  и окривљенима Д.П. и А.С. извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 КЗ. Такође, окривљенима М.М. и М.М. на терет је стављено и извршење по једног кривичног дела прање новца у продуженом трајању из члана 245 став 4 у вези са ставом 3 и 2 КЗ у вези са чланом 61 КЗ, окривљеном П.Д. и извршење кривичног дела прање новца у продуженом трајању из члана 245 став 4 и став 6 у вези са ставом 2 КЗ у вези са чланом 61 КЗ, те окривљеној Н.Д., као и окривљенима Д.П. и А.С. извршење по једног кривичног дела прање новца у продуженом трајању из члана 245 став 4 у вези са ставом 2 КЗ у вези са чланом 61 КЗ.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, у року од три дана од пријема решења.