Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 11.03.2024. године донео решење којим је према окривљенима В.Г. и М.Д. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима В.Г. и М.Д. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку и то: услед постојања околности које указују да се крију, односно да су се дали у бекство, јер постоје особите околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и с обзиром на то да су основано сумњиви да су извршили кривично дело за које је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Истовремено, према окривљенима В.Г. и М.Д. наређено је издавање потернице коју ће расписати ПУ за Град Београд – УКП – Одељење за потраге.

Окривљенима В.Г. и М.Д. на терет се ставља извршење кривичног дела Тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 2 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, док се окривљеном В.Г. на терет ставља и извршење кривичног дела Тешко убиство у покушају из члана 114 тачка 2 Кривичног законика у вези са чланом 30 Кривичног законика.

Против одлуке о одређивању притвора дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.