Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 11.03.2024. године, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то

I) окривљени Јанковић Зоран, Бакалић Марио, Јарић Милан и Ловрић Горан да су као припадници међународне организоване криминалне групе извршили:

- окривљени Јанковић Зоран кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика

- окривљени Бакалић Марио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61  Кривичног законика

- окривљени Јарић Милан кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика и

- окривљени Ловрић Горан кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика,

II) окривљени Јанковић Зоран због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 Кривичног законика, а окривљени Бакалић Марио, Јарић Милан, Ловрић Горан, Тарајић Бошко, Moлнар Золтан, Миоковић Татјана, Ћирић Иван и Мишчевић Младен због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика,

III) као и да су извршили:

- окривљени Јанковић Зоран кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног

- окривљени Бакалић кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

- окривљени Јарић Милан кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

- окривљени Ловрић Горан кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

- окривљени Тарајић Бошко кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

- окривљени Молнар Золтан кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у вези члана 35 Кривичног законика и кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика,

- окривљена Миоковић Татјана кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика,

- окривљени Ћирић Иван кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика, кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика и кривично дело навођење на оверавање неистинитог садржаја из члана 358 став 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

- окривљени Мишчевић Младен кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1, помагањем у продуженом трајању у вези чланова 35 и 61 Кривичног законика, кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика и кривично дело навођење на оверавање неистинитог садржаја из члана 358 став 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

те,

IV) окривљени Јанковић Зоран кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика у стицају са кривичним делом фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика,

V) окривљена Татјана Миоковић кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика,

VI) окривљени Тарајић Бошко кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61 Кривичног законика у стицају са кривичним делом фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1, у продуженом трајању у вези члана 61  Кривичног законика,

па су  ОСУЂЕНИ и то:

- окривљени ЈАНКОВИЋ ЗОРАН на јединствену казну затвора у трајању од 6 (шест) година и 6 (шест) месеци и на јединствену новчану казну у износу од 1.000.000,00 (милион) динара,

- окривљени БАКАЛИЋ МАРИО на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и на новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара,

- окривљени ЈАРИЋ МИЛАН на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 8 (осам) месеци и на новчану казну у износу од 400.000,00 (четристохиљада) динара,

- окривљени ЛОВРИЋ ГОРАН на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и на новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара,

- окривљени ТАРАЈИЋ БОШКО на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци и на јединствену новчану казну у износу од 500.000,00 (петстохиљада) динара,

- окривљени МОЛНАР ЗОЛТАН на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца и на новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара,

- окривљена МИОКОВИЋ ТАТЈАНА на јединствену казну затвора у трајању од 2 (две) године и 2 (два) месеца и на јединствену новчану казну у износу од 300.000,00 (тристахиљада) динара,

- окривљени ЋИРИЋ ИВАН на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци и на новчану казну у износу од 300.000,00 (тристахиљада) динара,

- окривљени МИШЧЕВИЋ МЛАДЕН на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци и на новчану казну у износу од 300.000,00 (тристахиљада) динара.

Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.