Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 06.03.2024. године донео решење којим је према окривљенима Д.К., В.В., И.П., М.В. и Л.С. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Д.К., В.В., И.П., М.В. и Л.С. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања околности које указују на опасност од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима Д.К., В.В., И.П. и М.В. на терет је стављено извршење по једног кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 КЗ у стицају са кривичним делом неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези са ставом 1 КЗ, док је окривљеном Л.С. на терет стављено извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставовима 4 и 2 КЗ у стицају са кривичним делом неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези са ставом 1 КЗ.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, у року од три дана од пријема решења.