Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 29.02.2024. године донео решење којим је према окривљенима Д.Т., В.М., С.В., Н.Д., В.В. и Р.С. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Д.Т., В.М., С.В., Н.Д., В.В. и Р.С. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 4 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања околности које указују на опасност од бекства, као и с обзиром на то да су окривљени основано сумњиви да су извршили кривична дела за која је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичних дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, при чему је притвор према окривљенима Д.Т., В.М., С.В., В.В. и Р.С одређен и из законског разлога прописаног одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, тј. због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима Д.Ш. и В.Б. на терет је  стављено извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ, окривљенима М.З., Р.Ж., С.А., Д.Т., М.П., В.М., С.В., Н.Д., Б.Г., Н.Ј., В.В., Д.Ј. и Ф.К. извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ, окривљенима Д.Ш., В.Б., М.З., Р.Ж., С.А., Д.Т., М.П., В.М., С.В., Н.Д. и Б.Г. извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 11 КЗ РС у вези члана 33 КЗ, а окривљенима Д.Ш., В.Б., Д.Т., М.З., Н.Ј., В.Б., Р.Ж., С.В., С.А., В.М., В.В., Д.Ј., Р.С. и Ф.К. извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 11 КЗ  у вези члана 33 КЗ.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, у року од три дана од пријема решења.